Land og by

Velliv står bag ny psykiatriafdeling til Odense Universitetshospital

Foto: Velliv.

I 2024 forventes afdelingen at stå færdig som en del af det nye Universitetshospital i Odense. Det er Velliv, der finansierer byggeriet, som opføres og drives i et offentligt-privat-partnerskab (OPP).

I Velliv er mental sundhed et kerneområde. Vi ønsker at italesætte mental sundhed og vigtigheden af denne anno 2021, der skal give den enkelte tryghed og støtte ved sygdom. Derudover er selskabets ejer, Velliv Foreningen, en vigtig og aktiv stemme inden for mental sundhed. Finansieringen af den kommende voksenpsykiatri-afdeling falder derfor naturligt ind i det fokus. Investeringen foretages i samarbejde med A. Enggaard A/S.

”Vi er meget glade for at indgå i OPP-projektet, som er en rigtig god investering for Velliv. Projektet sikrer vores kunder et tilfredsstillende langsigtet afkast,” fortæller ejendomsdirektør Solveig Rannje og fortsætter:

”Vi ønsker at bidrage til kundernes og danskernes mentale sundhed. Vi kan se os selv som virksomhed i denne investering, der understøtter de værdier, Velliv står for. Vi mener det alvorligt med arbejdet omkring FN’s verdensmål, der er fast integreret i vores investeringer. Derfor er det et naturligt skridt, at vi finansierer en afdeling, der har fokus på danskernes mentale velvære – samtidig med vores kunder sikres et godt afkast.” 

OPP-projektet opføres i samarbejde med entreprenøren A. Enggaard A/S, der skal bygge den 20.000 kvm store afdeling. Enggaard skal endvidere drive og vedligeholde bygningerne i den 20-årige driftsperiode efter færdiggørelsen.

Velliv vil bidrage til det samfund, vi er en del af

”I Velliv har vi klare rammer for vores investeringer. Det betyder blandt andet, vi vil bidrage til det samfund og den verden, vi er en del af. Det er eksekveringen af denne finansiering et resultat af. Her kan vi afspejle Vellivs kerneværdier, samt bidrage til det samfund, vi er en del af. Vi har i høj grad et ønske om at påtage os et ansvar og leve op til vores egne værdier, og det kan vi stå på mål for med finansieringen af den nye psykiatriafdeling i Odense,” afslutter Solveig Rannje.

Afdelingen forventes at beskæftige 600 medarbejdere på det nye OUH, som kommer til at indeholde otte sengeafsnit med 142 senge.

Kommentarer