Livsstil og forbrug

De eksploderende strømpriser rammer skævt på Fyn

En gennemsnitsforbruger på Langeland brugte i september i år mere end dobbelt så meget strøm som en gennemsnitsforbruger i Odense. Det fremgår af statistik fra Energinet over strømforbruget hos private, som TV 2 Fyn har gennemgået.

Generelt viser opgørelsen en klar tendens til, at borgerne i de store byer bruger mindre strøm end forbrugerne i landområder.

Hvis man beregner kilowatt-timeforbruget (kWh) for alle kommuner og gør det op i forhold til indbyggertallet, brugte en langelænder i september sidste år 179,2 kWh. Det er det suverænt højeste forbrug per borger i de ti fynske kommuner.

Herefter følger ærøboerne med et månedligt forbrug på 141,6 kWh. Det laveste forbrug har odenseanerne, der er i september 2021, brugte 79,9 kWh – altså næsten 100 kWh mindre om måneden end langelænderne.

Borgerne i Nyborg og Svendborg havde det næstlaveste forbrug med henholdsvis 106,3 og 106,9 kWh i september sidste år.

Kommentarer