Debat og politik

Byens Ø – sejler sin egen sø?

Se billedserie

Læserbrev af Tonny Joost

Som ny borger i Odense Kommune er jeg ked af Kommunens tilgang og holdning til de små sejlklubber som bidrager til “det gode” sociale liv på Byens Ø.

Området hærges løbende af både mindre og større grupperinger, som desværre ødelægger alt på deres vej. Det er gået udover klubbernes borde og bænke samt to ellers fine adgangstrapper til flydebroerne for isætning af vores kajakker og både.

Kommunen vil alene bidrage med materialer til genopbyggelse af adgangsvejene, som har været ødelagte i måneder nu.

Kommunen forventer tillige, at de frivillige i klubberne selv udfører genopbygnings arbejdet samt står for sikkerheden og forsikringsforholdene i forbindelse hermed.

Kommunen vil dog sikret sig at de juridisk har indsigelsesret og kan bestemme udseende mv., men deltager iøvrigt ikke.

Derfor må sejlklubberne nu håndbære sine kajakker fra klubbernes opbevaringscontainere over hovedbroen til Byens Ø og ned på bådebroen – hver gang de vil sejle i havnen.

Æv Odense – hvis I vil have liv på havnen – så bidrag dog lidt til at opretholde det gode sociale liv i klubberne.

Kommentarer