Coronanyt

Afslutning af projektet iMOOW! Bevægelse på skoleskemaet

Projektet iMOOW! afsluttes fredag den 11. december efter at have vist sig som en stor succes. Foto: VIA University College

Kom til afslutning på projektet iMOOW! og mød lærere, pædagoger og forskere, der gennem tre år har arbejdet intensivt med at få målrettet bevægelse i undervisningen på 25 folkeskoler. Nordea-fonden har støtter projektet med seks millioner kroner.

Det treårige projekt iMOOW! bliver afsluttet fredag den 11. december, og her vil Campus Silkeborg holde åbent for pressen. Her er der mulighed for at møde lærere og skoleledere, der arbejder med at koble bevægelse med læring og trivsel i folkeskolen. Derudover vil der være afslutningsarrangementer i Aarhus og Odense, der grundet coronasituationen bliver online.

Men hvad betyder det for eleverne at sige tabeller, mens de hopper i elastikker, eller at gå en afstand på hundrede meter? Svaret er, at det betyder mere, end de fleste tror. Både lærere og forskere i projektet er overraskede over, hvad forskellen er, når klasseundervisning bliver kombineret med bevægelse. Og forskellen er til at få øje på både i børns trivsel og indlæring.

Det er essensen af det treårige projekt iMOOW!, hvor 25 skoler har deltaget med 120 lærere og 12.500 elever. Pressen inviteres på fredag indenfor til de to arrangementer, som ikke er ramt af den nye nedlukning. Det er i Silkeborg på Nattergalevej 1, samt på Skovbyskolen på Skråvejen 1-3, 8464 Galten.

Resultater bliver præsenteret

Her vil resultaterne af projektet blive præsenteret, og der er mulighed for at tale med lærere, der har deltaget i projektet. De kan fortælle, hvad bevægelse betyder for elever, lærere og selve undervisningen, når bevægelse i undervisningen bliver målrettet og sætter fokus på både børnenes trivsel og indholdet i den faglige undervisning.

Så når elever skal have en opfattelse af ordet flugt eller fornemme, hvad krig handler om, så er skolegården et oplagt sted at lege gemmeleg eller tage udgangspunkt i konkrete situationer fra 2. Verdenskrig.

”Når elever oplever på egen krop, hvad det vil sige fx at flygte fra nogen, så husker de det bedre. De får mulighed for at sanse det, og det giver dem en bedre forståelse. Det mærker lærerne i undervisning, og det er noget af det, de fortæller os, ” forklarer lektor Bodil Borg Høj fra iMOOW!, der på fredag mødes med lærere og pædagoger fra Gødvadskolen og Sølystskolen i Silkeborg, der begge har været med i projektet.

Hvad er forholdsord?

Bodil Borg Høj giver et eksempel med en lærer, der troede at børnene havde styr på forholdsord, altså hvad der er oppe, neden, foran eller bagved. Da eleverne senere skulle imitere ordene under bevægelse, fik læreren en overraskelse. Eleverne havde ikke helt forstået ordene, og det blev tydeligt, da eleverne skulle vise det. Men i den almindelige undervisning i klasseværelset havde læreren ikke have opdaget det.

”På den måde giver leg og bevægelse læreren mulighed for at få et bedre indtryk af, hvor eleverne er fagligt, og bruge den viden aktivt til at styrke undervisningen, ” pointerer hun.

Men Bodil Borg understreger, at lærerne skal målrette arbejdet med bevægelse i undervisningen. For det skal give mening i forhold til undervisningen. ”Vores projekt viser, at det er vigtigt at bevægelse i undervisningen skal tænkes ind i undervisnings planlægningen. Det er det, der giver bedst mening for både elever og lærere.”

Når lærerne sætter bevægelse på skoleskemaet kan det ikke alene handle om læring. Trivsel, kropslighed, bevægelsesglæde og relationsdannelse har også været en del af projektet.

Læs mere om iMOOW!

Se mere på iMOOW! hjemmeside.

Kommentarer